ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Нийгэм
2015.01.12 10:01

УСУГ шилэн дансанд шилжжээ

Энэ оны нэгдүгээр сарын 1-нээс хэрэгжиж эхэлсэн Шилэн дансны тухай хуулийг төр засгийн байгууллагууд төдийгүй аж ахуйн тооцоот албан газрууд, нэгж байгууллагууд ч хэрэгжүүлж эхэлжээ. Шилэн дансны хуулийн зорилт нь улс, орон нутгийн төсөв, улсын болон орон нутгийн өмч хөрөнгийг үр ашигтай захиран зарцуулах зорилгоор төсвийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх шийдвэр, үйл ажиллагаа ил тод, нээлттэй, ойлгомжтой байх, түүнд олон нийт хяналт тавих тогтолцоог бүрдүүлэхэд оршиж байгаа билээ. Энэхүү хуулийг Ус сувгийн удирдах газар /УСУГ/ хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Тус байгууллага www.usug.ub.gov.mn вэбсайтдаа цэсийг байршуулж, мөрдөж эхэлжээ

Онцлох нийтлэлүүд