ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Эдийн засаг
2015.01.11 01:01

ХААБ 959.9 тэрбум төгрөгийн худалдаа хийжээ

Хөдөө аж ахуйн бирж шинэ он гарсаар 315 удаагийн арилжаа зохион байгуулж, нийт 959.9 тэрбум төгрөгийн худалдаа хийгээд байна.

Үүнээс:
-Хонины ноос 8647 тонн
-Тэмээний ноос 2073.6 тонн
-Тосны ургамал 27447 тонн
-Ямааны завод ноос 1648.9 тонн
- Тэмээний болон хонины завод ноос 878.3 тонн
-12 толгой хонь зэргийг тус тус арилжсан байна.

Бирж нэгдүгээр сарын 8-ны өдрийн байдлаар 7 төрлийн ноолуур, тэмээний ноосны зургаан, хонины ноосны хоёр, тосны ургамлын хоёр, ямааны заводын хоёр төрлийн ноос, тэмээний завод болон хонины заводын нэг төрлийн ноос мөн мал нэг төрлөөр тус тус арилжаалаад байгаа юм. Мөн ямааны завод ноосны төрлөөр гурван удаагийн арилжаа зохион байгуулж, 105.2 тонн буюу 2.2 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.

Онцлох нийтлэлүүд