ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Нийгэм
2014.06.03 01:06

Хан-Уул дүүрэгт сургууль цэцэрлэг барих газруудыг чөлөөлнө

Нийслэлийн засаг даргын захирамжийн дагуу  нэг сургууль, гурван цэцэрлэгийн газрын зориулалт, байршил, хэмжээг тогтоож,  Нийслэлийн Боловсролын газарт газар эзэмших эрх олголоо. Дараах газруудыг таван жилийн хугацаатай эзэмшүүлнэ.

 1. Нийслэлийн Боловсролын газарт Сургуулийн барилгын зориулалтаар Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт “Ар Ий Си” ХХК-ийн эдэлбэр газрын зүүн хойд талд байршуулан 0.637 га

  2. Нийслэлийн Боловсролын газарт Цэцэрлэгийн барилгын зориулалтаар Хан-Уул дүүргийн 16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт орон сууцны Буянт Ухаа хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу “Монзун лунхай” ХХК-ийн эдэлбэр газрын зүүн хойд талд байршуулан 0.87 га

 3. Нийслэлийн Боловсролын газарт Цэцэрлэгийн барилгын зориулалтаар Хан-Уул дүүргийн 16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт орон сууцны Буянт Ухаа хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу “Монзун лунхай” ХХК-ийн эдэлбэр газрын баруун урд талд байршуулан 0.5 га

 4. Нийслэлийн Боловсролын газарт Цэцэрлэгийн барилгын зориулалтаар Хан-Уул дүүргийн 16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт орон сууцны Буянт Ухаа хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу “Цац үйлс” ХХК-ийн эдэлбэр газрын урд талд байршуулан 0.35 га

Дээрх барилга байгууламжийн төлөвлөлтийн шийдлийг хянан батлах, кадастрын бүртгэлд бүртгэх, барилга угсралтын ажилд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Өмчийн харилцааны газар, Хөрөнгө оруулалтын газарт даалгасан байна.


Онцлох нийтлэлүүд