Нийгэм
2014.06.09 02:06

Хорионы хугацаа дуусахад зургаа хоног үлдлээ

Загасчлах хорионы хугацаа дуусахад зургаа хоног үлдлээ. Амьтны тухай хуулиар агнуурын загасыг жил бүрийн дөрөвдүгээр сарын нэгнээс зургаадугаар сарын 15-ны өдөр хүртэл барихыг хориглодог аж. Энэ үед загас түрсээ шахдаг учраас барихыг хориглодог юм байна. Харин хориглосон хугацаанд загас баривал нөхөн төлбөр, торгууль төлнө. Зэвэг барьсан тохиолдолд ширхэг тутамд 34 мянган төгрөг, Сибирь, Хадран баривал нэг ширхэг тутамд 8000 төгрөгийн нөхөн төлбөрийг төлөхөөс гадна хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг хоёр дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний мөнгөн торгууль төлдөг юм байна.

Онцлох нийтлэлүүд