ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Нийгэм
2014.12.04 05:12

Хорооны Засаг дарга орлогоо мэдүүлэхээс зайлсхийжээ

Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 349 хүний мэдүүлгийг АТГ-ын алба хаагчид шалгажээ. Тус байгууллагынхан нийтийн албанд шинээр томилогдох болон албан тушаал, эрхлэх асуудлын чиг үүрэг нь өөрчлөгдсөн тохиолдолд тухайн хүний ашиг сонирхолын мэдүүлгийг хянадаг юм. Шалгалтаар Баянгол дүүргийн 22 дугаар хорооны засаг дарга Л.Оюун хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлгийг

Онцлох нийтлэлүүд