ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Эдийн засаг
2019.03.17 12:03

Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэл буурчээ

Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэл өмнөх оны мөн үеэс 66.2 тэрбум төгрөгөөр буурлаа. Mөнгөний нийлүүлэлт (M2) 2019 оны 2 дугаар сарын эцэст 19.6 их наяд төгрөг болж, өмнөх сараас 60.7 (0.3%) тэрбум төгрөгөөр буурч, өмнөх оны мөн үеэс 3.7 (23.1%) их наяд төгрөгөөр өссөн байна.

Гүйлгээнд гаргасан бэлэн мөнгө 2019 оны 2 дугаар сарын эцэст 854.1 тэрбум төгрөг болж, өмнөх сараас 185.1 (17.8%) тэрбум төгрөгөөр буурч, өмнөх оны мөн үеэс 3.7 (0.4%) тэрбум төгрөгөөр өссөн байна.

Онцлох нийтлэлүүд