ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Нийгэм
2014.09.17 08:09

Хэн усыг үрэлгэн зарцуулж байна, тэр өндөр төлбөр төлнө

Ус хэрэглэгч аж ахуйн нэгж ямар үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас хамааран Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээг Засгийн газрын 2013 оны есдүгээр сарын 21-ний өдрийн тогтоолын дагуу усны төлбөрийг өөрөөр төлөх болсон. Өөрөөр хэлбэл ашигт малтмал олборлогч нэг шоометр ус ашигласныхаа төлөө нийт сав газруудын дунджаар тооцоход ойролцоогоор 561 төгрөг 90 мөн¬гө, аж ахуй эрхлэгч хүнд үйлдвэрлэл эрхэлдэг бол 176 төгрөг 60 мөнгө, барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэл эрхэлдэг бол 103 төгрөг 30 мөнгө, архи, пиво, согтууруулах ундаа үйлдвэрлэгч ашигласан усныхаа шоометр тутамд 103 төгрөг 30 мөнгө төлнө. Мөн ус бохирдуулсаны төлбөрийн тухай хууль 2012 онд шинээр батлагдсан иргэн болгон ус бохирдуулсны татвар төлөгч болгохоор өргөн хэмжээний судалгаа явагдаж байгаа аж. Тиймээс усны бохирдолд нөлөөлж байгаа аж ахуйн нэгж, иргэн бүр төлбөр төлөх, ашигласан усаа эргэн цэвэршүүлэх, дахин ашиглах үүрэг хүлээж байна. Үүний дагуу ус цэвэрлэх байгууламж байгуулсан аж ахуйн нэгжүүд хэд хэд байгаа гэнэ. Тодруулбал уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 140 гаруй аж ахуйн нэгж хаягдлын сантай болжээ.
Тэгэхээр усны хэрэглээн дээр бүгд тэгш эрхтэй гамтай, байгальд ээлтэйгээр хэрэглэсэн нь бага төлж, хайр гамгүй хандсан хэсэг нь илүү төлөх болсон байна

Онцлох нийтлэлүүд