ЭНТЕРТАЙМЕНТ ЕРТӨНЦ
2020.11.15 07:11

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ТҮНЭЛ СУМ: Хууль зүйн зөвлөгөөг 2100 иргэнд өгчээ

Хөвсгөл аймгийн Түнэл сум нь энэ онд бүтээлч санаачилгатай ажиллахыг гол чиглэл болгон, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд мөрдөж, байгууллагын зүгээс албан хаагчдаа сургахыг эрхэмлэн ажиллажээ. ЗДТГ-ын хууль тогтоомж бүртгэл мэдээллийн санд нийт 3439 эрх зүйн акттай болсон бөгөөд эхний хагас жилд шинээр 10 эрх зүйн актаар сангаа баяжуулсан байна.

Мэдээллийн нэгдсэн системээс давхардсан тоогоор зургаан баг, 28 иргэн, есөн байгууллагад мэдээлэл өгч, хууль тогтоомжийн бүртгэл лавламжийн гар сангаас 13 иргэнд мэдээлэл өгсөн байна. Мөн хууль зүйн зөвлөгөөг 2100 хүнд өгч, анхан шатны баримт бичиг боловсруулахад 980 хүнд арга зүйн зөвлөгөө өгч, анхан шатны туслалцаа үзүүлсэн байна.

Онцлох нийтлэлүүд