ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Эдийн засаг
2017.04.28 04:04

Хөгжлийн банк "Алт-2”хөтөлбөрийн хүрээнд зээл олгож байна

Монгол Улсын Засгийн газраас баталсан "Алт-2" үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд санхүүгийн дэмжлэг авах хүсэлтэй аж ахуйн нэгжүүдэд зээл олгох асуудал шийдэгдсэн байна. Зээл авах хүсэлтэй аж ахуйн нэгжүүд Хөгжлийн банкинд хандаж хүсэлтээ гаргах аж.

Монгол Улсын Хөгжлийн банк нь өөрийн шаардлагын дагуу зээлийн нөхцлийг бүрэн хангасан аж ахуйн нэгжүүдтэй зээлийн гэрээ байгуулах ба тухайн аж ахуйн нэгж нь зээлийн гэрээний дагуу үүргээ биелүүлсэн нөхцөлд хүүгийн хөнгөлөлт эдлэх боломжтой гэнэ.

Онцлох нийтлэлүүд