Монголд өдрийн сонин л үнэнийг хэлж чаддаг
Цахим сонин ашиглах заавар