ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Нийгэм
2014.07.01 09:07

ШӨХТГ төлбөрөө нэмсэн их дээд сургуулиудыг шалгана

Шударга өрсөлдөөн хэ¬рэглэгчийн төлөө газраас сургалтын төлбөрөө нэ¬мэгдүүлж буй лицей болон их, дээд сургуулиудад шал¬галт хийхээр болжээ. Уг нь бүх сургуулиудад Удирдах зөвлөл гэж байдаг. Тэр удирдах зөвлөл сур¬галтын төлбөрийг нэмэх шаардлагатай үгүйг хянан хэлэлцээд шийдвэрээ гар¬гасан байх ёстой аж. Тиймээс Удирдах зөв¬лөлөөс гаргасан шийдвэрийг үндэслэж тухайн сур-гуу¬лийн захирал төлбөрөө тог¬тоодог байна. Ингэхдээ төлбөр нэмэх шийдвэрээ хуулийн дагуу гаргасан эсэхэд тус газраас хяналт тавьж ажиллах гэнэ. 

Онцлох нийтлэлүүд