ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Булангууд
2018.09.19 03:09

Японы хөдөө аж ахуйн салбартаа шинэ робот трактор хэрэглэнэ


Хөдөө аж ахуйн газар тариалангийн бүхий л ажлыг хийж гүйцэтгэх боломжтой автомат ажиллагаатай тус тракторыг “Yanmar” компанийн инженерүүд бүтээл танилцуулсан юм.

Энэхүү программчилж, тоноглож өгсөн автомат ажиллагааны системээр ажилладаг трактор хагас роботжуулсан технологийг өөртөө шингээсэн. Мөн алсаас удирдлагын командын туслалцаатай ямар нэгэн үүргийг бие даан хийж гүйцэтгэнэ. Энэ технологи тус салбарт хуучирч байгаа техникийг орлон хөдөлмөрийн хүртээмж, үр дүнг нэмэгдүүлэх зорилготойгоор бүтээгдсэн. Япон улсад өндөр настан иргэдийн тоо асар ихэд хүрсэн. Тийм учраас хөдөлмөрийн зах зээлд роботын төхөөрөмж гол үүрэг гүйцэтгэх, эрэлт хэрэгцээ ихтэй байгаа юм. Энэ тракторыг тариалангийн талбайд хүн жолоодон явж байгаа тракторын хийж байгаа үйлдэл хөдөлгөөн бүрийг даган дуурайх систем программ хангамжийг суулгаж өгсөн. Одоогоор тодорхой хэдэн ажлыг л хийж гүйцэтгэх боломжтой байгаа юм байна. Автомат жолоодлогын горим дээр нь тавьсан тохиолдолд GPS –ийн төхөөрөмжид ирсэн тариалангийн талбайн хэсгүүдийн чиглэл чиглэлийнх нь дагуу хөдөлж ажлаа хийдэг.


Онцлох нийтлэлүүд