Нийгэм
2020.11.08 06:11

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ АРВАЙХЭЭР СУМ: “Орхон-Онги” эко төслийн ТЭЗҮ-г боловсруулж байна


Онги-Таац голын сав газрын захиргаанаас “Орхон-Онги” эко төслийн ТЭЗҮ-ийн танилцуулга, хэлэлцүүлгийг өнгөрсөн сарын 29-ний өдөр зохион байгууллаа. Орхон голоос эх авч Онги голын урсацыг нэмэгдүүлэн Улаан нуурыг тэтгэж, улмаар говийн бүсийн сум суурингийн хүн ам, бэлчээр, хөдөө аж ахуй, уул уурхайн үйлдвэрлэлийн ус хангамжийн найдвартай эх үүсвэр бий болгох, эрчим хүч үйлдвэрлэх зорилгоор “Орхон-Онги” эко төслийн ТЭЗҮ-г боловсруулж байгаа. Үүнтэй холбогдуулж,Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Усны газрын холбогдох албан тушаалтнууд, Өвөрхангай, Дундговь, Өмнөговь аймгийн Онги голын сав газарт хамрагдах 15 сумын орон нутгийн удирдлага, Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч, иргэдийн төлөөлөл нийт 60 гаруй хүн тус хэлэлцүүлэгт оролцож, саналаа илэрхийллээ.

Онцлох нийтлэлүүд