ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Нийгэм
2017.05.22 05:05

“Өдрийн сонин” борлуулалтаараа дахин тэргүүллээ

Хэвлэлийн хүрээлэнгээс Монголын хэвлэл мэдээллийн салбарын 2016 оны судалгааны тайланг гаргасан байна. Энэхүү тайлан судалгааг Хэвлэлийн хүрээлэнгээс 18 дахь жилдээ гаргаж байгаа бөгөөд хэвлэл мэдээллийн салбарын хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлогч гол судалгаа билээ.

Учир нь судалгааг бүтэн жилийн турш явуулдаг төдийгүй өнгөрсөн дөрөвдүгээр сар дуустал хамгийн сүүлийн мэдээллийг нэгтгэдэг юм. Монгол Улсын хэмжээнд 2016 оны байдлаар 89 сонин үйл ажиллагаагаа идэвхитэй явуулж байна. Эдгээр сонинуудаас “Өдрийн сонин” жилд гурван сая 120 мянган ширхэгийг борлуулсан үзүүлэлтээрээ дахин тэргүүллээ. Өдөр тутмын сонинуудын нийт борлуулалт, захиалгын дүнгээр нь эрэмбэлснийг хүснэгтээр харуулав.


Онцлох нийтлэлүүд