ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Нийгэм
2014.05.31 01:05

Өөрөө явагч хэрэгслийн татвар авах хугацаа өнөөдөр дуусна

Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны төлбөр хураах ажил өнөөдөр  дуусна.
Энэ хугацаанд авто тээврийн хэрэгсэл бүрийг хяналт шалгалтад хамруулж, авто тээврийн хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны төлбөр төлөөгүй, техникийн хяналтын үзлэгт ороогүй тохиолдолд тээврийн хэрэгслийг замын хөдөлгөөнд оролцуулахгүй байх арга хэмжээ авах юм.
 Сүхбаатар дүүргийн хувьд АТБӨЯХ-ийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр хураах ажлыг дүүргийн ЗДТГ-ын нэг цэгийн үйлчилгээ, дүүргийн татварын хэлтсийн байр, Зам тээврийн яамны хяналт бүртгэлийн газар, Циркийн өргөтгөл дотор гэсэн дөрвөн байршилд зохион байгуулж байна.
 Иймд иргэд та бүхэн идэвхитэй оролцоно уу. Авто тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч та бүхэнд  шаардагдах материал, албан  татварын хэмжээ болон, агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны төлбөрийн хэмжээг дэлгэрэнгүй танилцуулж байна.
Иргэн:
• Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ
• АТБӨЯХ-ийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр төлөгчийн гэрчилгээ
• Тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчийн иргэний үнэмлэх
• АТБӨЯХ-ийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр төлсөн банкны баримт
Хуулийн этгээд
• Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ
• АТБӨЯХ-ийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр төлөгчийн гэрчилгээ
• Тээврийн хэрэгслийн дэлгэрэнгүй жагсаалт
• Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
• АТБӨЯХ-ийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр төлсөн банкны баримт

Онцлох нийтлэлүүд