ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Улс төр
2014.10.02 11:10

2015 оны төсвийн хуулийг өргөн мэдүүлэв

Сангийн сайд Ч.Улаан Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай, Хүний хөгжил сангийн 2015 оны төсвийн тухай, Нийгмийн даатгалын сангийн 2015 оны төсвийн тухай, Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2015 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2016-2017 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай зэрэг хуулийн төслүүдийг өчигдөр УИХ-ын даргад өргөн барилаа.  

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.1-д заасны дагуу УИХ-ын 2014 оны тавдугаар сарын 30-ны өдрийн хуралдаанаар “Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2015 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2016-2017 оны төсвийн төсөөллийн тухай” хуулийг баталсан. Тус хуулийн зорилт нь дунд хугацаанд Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн тогтвортой байдлыг хангахад чиглэсэн бөгөөд дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдлийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2015 оны төсвийн хүрээний мэдэгдлийн тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээг 7,201.1 тэрбум төгрөг буюу ДНБ-ий 29.4 хувь, нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын дээд хэмжээг 7,690.9 тэрбум төгрөг буюу ДНБ-ий 31.4 хувь, нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл 489.8 тэрбум төгрөг буюу ДНБ-ий 2.0 хувьтай байхаар тус тус баталсан юм байна. Гэвч энэ оны төсвийн орлогын хүлээгдэж буй гүйцэтгэл, ирэх оны макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүдийн төсөөлөл, гадаад болон дотоод эдийн засгийн нөхцөл байдал, экспортод гаргах эрдэс баялгийн бүтээгдэхүүний үнэ, тоо хэмжээ зэрэг үзүүлэлтэд үндэслэн ирэх оны төсвийн орлого төсвийн хүрээний мэдэгдлээс буурахаар байгаа нь “Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2015 оны Төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2016-2017 оны Төсвийн төсөөллийн тухай” хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах зайлшгүй шаардлагыг бий болгожээ. Иймд Төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хүрээнд дараах агуулгатай заалтыг нэмжээ. Үүнд “33.2.7.Төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй Хөгжлийн банкны эх үүсвэрээр санхүүжүүлэх болон Засгийн газрын үнэт цаасны эх үүсвэрээр Хөгжлийн банкаар дамжин хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний санхүүжилтийг нийт дүнгээр;

Төсвийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.47 дах заалтын “улсын өр” гэснийг “Засгийн газрын өр” гэж, 10 дугаар зүйлийн 10.1.12,  12 дугаар зүйлийн 12.1.12 дах заалтын “улсын өрийн” гэснийг “Засгийн газрын өрийн” гэж тус тус өөрчилөхөөр тусгаад байна.

Онцлох нийтлэлүүд