ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Гадаад
2014.10.26 02:10

Yahoo компани Alibaba-гийн борлуулалтаас өндөр ашиг хүртсэн байна

Технологийн салбарт тэргүүлэгч Yahoo компани Alibaba дахь пүүсийн хувьцаанаас хувь хүртсэнээр ашиг орлого нь 9 сар хүртэлх сүүлийн улирлын байдлаар 6.8 тэрбум долларт хүрсэн байна. Yahoo нь өөрийн хувьцааны нэгээхэн хэсгийг 6.3 тэрбум долларын цэвэр ашиг олдог Хятадын пүүсийн хөрөнгийн зах зээлд худалдах шаардлага тулгараад байгаа юм. Yahoo-гийн зар сурталчилгааны борлуулалтан дахь уналт үргэлжилсээр байгаа аж. Тус компани нь өрсөлдөгч Google-ийн эсрэг зах зээл дэх хувьцаагаа дэмжихээр хичээж байгаа юм. Yahoo-гийн зар сурталчилгаанаас олох ашиг 5 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Гэсэн ч нийт ашиг нь Alibaba-гаас хүртэх орлогыг тооцолгүйгээр өнгөрсөн жилийн мөн үеийнхээс 1 хувиар өсч, 1.15 тэрбум долларт хүрчээ. Ийнхүү тус компанийн ашиг орлого өссөн үзүүлэлт нь хөрөнгө оруулагчдад таатай уур амьсгалыг авчирч байна хэмээн ажиглагчид тайлбарлаж байна.

Онцлох нийтлэлүүд