Цаг үе
2021.04.18 08:04

Ачаа тээвэр өмнөх оны мөн үеэс 7.2 сая тонн буюу 70.5 хувиар өсчээ


Улсын хэмжээнд бүх төрлийн тээврээр 2021 оны эхний улиралд 17.4 сая тонн ачаа тээвэрлэсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 7.2 (70.5 хувь) сая тонноор өссөн байна. Энэхүү өсөлтөд авто тээврээр тээсэн ачаа 6.2 (3.0 дахин) сая тонноор өссөн нь голлон нөлөөлжээ. Бүх төрлийн тээврээр 2021 оны эхний улиралд 19.8 сая хүн (давхардсан тоогоор) зорчсон нь өмнөх оны мөн үеэс 9.3 (31.9%) сая хүнээр буурсан байна. Зорчигчдын тоо буурахад цар тахлын хөл хориотой холбоотойгоор авто тээврээр зорчигчид 8.7 (30.4 хувь) сая хүнээр буурсан нь голлон нөлөөлжээ.

Авто тээврийн орлого 50.4 (58.6 хувь) тэрбум төгрөг, төмөр замын тээврийн орлого 17.2 (9.9 хувь) тэрбум төгрөгөөр тус тус өссөн нь бүх төрлийн тээврийн орлого өсөхөд нөлөөлсөн байна. Харин бүх төрлийн тээврийн орлого 2021 оны эхний улиралд, өмнөх улирлаас 98.1 (21.8 хувь) тэрбум төгрөгөөр буурсан байна.

Онцлох нийтлэлүүд