Нийгэм
2014.05.16 01:05

БНСУ-д ажиллаж, амьдарч байсан иргэдийн анхааралд

2007 оноос хойш БНСУ-д хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаад эх орондоо буцсан иргэд БНСУ-ын талд төлсөн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлээ буцаан аваагүй байгаа бол БНСУ дахь Нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төвд хандана уу. Одоогоор БНСУ-ын Үндэсний Тэтгэврийн албанд бүртгэлтэй манай улсын 2300 гаруй иргэн хүсэлтээ гаргаж өөрийн мөнгөө буцаан аваагүй байна. Тухайн иргэн нас барсан тохиолдолд албан ёсны өв залгамжлах эрх бүхий этгээд нь хандах боломжтой. 2007 оноос өмнө ажиллаж амьдарч байсан иргэдийг дахин шалгасны үндсэн дээр тэтгэврийн даатгалыг буцаан олгох асуудлыг шийдвэрлэнэ.

БНСУ дахь Нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төв

Утас: 02-2278-8030, 02-2278-8034, 02-2269-3883

Монгол улсаас холбогдох бол: 9827-9803

Онцлох нийтлэлүүд