Эдийн засаг
2015.11.24 03:11

Валютын дуудлага худалдаа зохион байгууллаа

Монголбанк өнөөдөр гадаад валютын дуудлага худалдаа зохион байгууллаа. Дуудлага худалдаанд оролцсон банкууд 1992-1994.01 төгрөгний ханшаар 27,4 сая ам.доллар худалдан авах, мөн 310.10-310.90 төгрөгийн ханшаар 29,2 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн байна. Харин төв банк 1993.70 төгрөгийн хаалтын ханшаар 10 сая ам.доллар, 311.40 төгрөгийн ханшаар 9 сая юань нийлүүлжээ.

Онцлох нийтлэлүүд