ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Эдийн засаг
2020.06.12 05:06

Гарсан төлийн 95.9 хувь буюу 21.7 сая төл бойжиж байна

Төл бойжилт 99.7 хувьтай байна


Үндэсний статистикийн хорооноос 2020 оны эхний таван сарын Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн байдлыг танилцуулав. Улсын хэмжээнд 2019 оны эцэст төллөх насны нийт 31 сая хээлтэгч мал тоолжээ. Хээлтэгч малын 22.6 сая буюу 72.9 хувь нь энэ оны эхний таван сард төллөсөн байна. Эм хонины 78.4 хувь, эм ямааны 71.6 хувь, үнээний 60 хувь, гүүний 48.8 хувь, ингэний 43.6 хувь нь төллөжээ. Гарсан төлийн 95.9 хувь буюу 21.7 сая төл бойжиж байна. Бойжуулсан төл өмнөх оны мөн үеэс 159.1 мянгаар буурсан аж. Том малын зүй бус хорогдол энэ оны эхний таван сард 1.2 сая болж, өмнөх оны мөн үеэс 590 мянгаар нэмэгдсэн байна.

Онцлох нийтлэлүүд