Эдийн засаг
2015.11.10 02:11

Дэлхийн банкнаас манай улсад хандан дараах зөвлөмжийг гаргажээ

Дэлхийн банкнаас Монголын эдийн засгийн тойм тайлангаа гаргажээ. Энэ удаагийн тайландаа Монгол Улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний жилийн өсөлт 2.3 хувьд хүрнэ гэж тэмдэглэжээ. Харин төсөөлөл буурсан шалтгааныг энэ намар тариаланчид ургацынхаа багагүй хувийг алдсан. Дээрээс нь аж үйлдвэрийн салбараас олох ашиг таамагласнаас бага байсан зэрэг нөлөөлсөн хэмээн тайлбарлалаа. Гол нь ирэх онд Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлт саарах магадлалтай гэв. Ялангуяа уул уурхайн салбарын бууралт ирэх оны эдийн засагт томоохон дарамт болно гэдгийг санууллаа. Ирэх онд зөвхөн дотоодын нөхцөл байдлаас гадна, гаднын нөлөөлөл багагүй бий гэв. Ялангуяа экспортын гол зах зээл болсон БНХАУ эдийн засгийн өсөлтийн цаашдын чиг хандлага тодорхойгүй энэ үед байдал хаашаа ч эргэж мэдэхийг сануулж буй юм.

Дэлхийн банкнаас дараах зөвлөмжүүдийг гаргажээ.

1.Төсвийн нэгдмэл байдлыг бэхжүүлэх бодлогоо үргэлжлүүлж, төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн шаардлагыг биелүүлэх

2.Хөгжлийн банкны арилжааны шинжтэй зээлүүдийг төсөвт нэгтгэх нь төсвийн нэгдмэл байдлын төлөвлөгөөний үр дүн, түүнд итгэх итгэлийг дээшлүүлнэ

3.Төв банкнаас хэрэгжүүлж буй зарим талаар төсвийн шинжтэй хөтөлбөрүүдийг зогсоож, тэдгээрийг Засгийн газарт шилжүүлэх шаардлагатай

4.Төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханшийн уян хатан байдлыг нэмэгдүүлэх нь эдийн засагт гадаад секторын тэнцвэргүй байдал болон шокын эсрэг тохиргоо хийгдэх, валютын нөөцийг хамгаалахад дэмжлэг болно

5.Банкны системийн болзошгүй эрсдэлд бэлэн байх чадварыг улам сайжруулах шаардлагатай

6.Эдийн засгийн идэвхжил саарсан нөхцөлд нийгмийн халамжийн хөтөлбөрүүдийг зорилтот бүлэгт илүү оновчтой чиглүүлснээр нийгмийн халамжийг сайжруулна.Онцлох нийтлэлүүд