Эдийн засаг
2021.04.15 09:04

Импортын үнийн индекс 5.2 хувиар өсөхөд тээврийн хэрэгслийн бүлгийн үнэ нөлөөлжээ


Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс (2015=100, туршилт тооцоогоор) 2021 оны 2 дугаар сард 146.5 болж, өмнөх оны мөн үеэс 34.0 хувь, өмнөх оны эцсээс 1.3 хувиар тус тус өссөн байна.
Экспортын үнийн индекс (2015=100, туршилт тооцоогоор) 2021 оны 2 дугаар сард 149.1 болж, экспортын үнэ өмнөх оны мөн үеэс 40.9 хувь, өмнөх оны эцсээс 11.0 хувь, өмнөх сараас 6.6 хувиар тус тус өссөн байна. Экспортын үнийн индекс өмнөх оны мөн үеэс 40.9 хувиар өсөхөд эрдэс бүтээгдэхүүний бүлгийн үнэ 45.5 хувь (төмрийн хүдэр, зэсийн баяжмал, чулуун нүүрс) өссөн нь голлон нөлөөлсөн байна.

Импортын үнийн индекс (2015=100, туршилт тооцоогоор) 2021 оны 2 дугаар сард 101.7 болж, импортын үнэ өмнөх оны мөн үеэс 5.2 хувь, өмнөх оны эцсээс 9.6 хувь, өмнөх сараас 6.6 хувиар тус тус өссөн байна. Импортын үнийн индекс өмнөх оны мөн үеэс 5.2 хувиар өсөхөд тээврийн хэрэгслийн (машин) бүлгийн үнэ 52.6 хувиар өссөн нь голлон нөлөөлсөн байна.

Онцлох нийтлэлүүд