Эдийн засаг
2015.12.04 09:12

МИК үнэт цаас гаргана

Монгол ипотекийн корпорацийн охин компани болох “МИК АКТИВ 7”-гийн орон сууцны зээлээр баталгаажсан үнэт цаас гаргах хүсэлтийг Санхүүгийн зохицуулах хороо зөвшөөрчээ. Иймд тус компани ирэх долоо хоногт хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргахаар болсон байна. МИК-ийн гаргаж буй долоо дахь удаагийн бондын нийт үнэлгээ нь 300 тэрбум гаруй төгрөг байх гэнэ. Мөн тус корпорац энэ ондоо багтаагаад “МИК АКТИВ 8” тусгай зориулалтын компани байгуулж, хөрөнгөөр баталгаажсан дараагийн үнэт цаасаа гаргахаар төлөвлөж буй гэнэ. Өнөөгийн байдлаар МИК иргэдийн орон сууцны зээлийг багцлан зургаан удаагийн 1.9 орчим их наяд төгрөгийн бонд гаргаад байна. Энэ удаагийн бондын 90 хувь нь давуу эрхтэй, 10 хувь нь энгийн байх аж. Мөн хүү нь өмнөхтэйгээ адил юм байна.

Онцлох нийтлэлүүд