ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Эдийн засаг
2019.09.11 02:09

​Монголбанкнаас мэдээлэл хийлээ

Image result for монгол банк

Монгол банк олон нийтэд нээлттэй ид, тод байх хариуцлагын хүрээнд сар бүр хэвлэлийн хурал зарладаг. Өнөөдөр ээлжит бусаар сэтгүүлчдэд хэвлэлийн хурал зарлаж, тус банкны шинэчлэлийн дунд хугацааны хөтөлбөрийн талаар мэдээлэл өглөө. Монгол банкны үйл ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудал болон цаашид өөрчлөх, шинээр нэвтрүүлэх ажлуудыг стратегийн хувьд 2017 оноос хойш дараах таван чиглэлд ажилласан байна. Үүнд:

  • Хууль, эрх зүйн орчинг сайжруулах
  • Бүтэц, зохион байгуулалтыг шинэчлэх
  • Хүний нөөцийн чадавхийг сайжруулах
  • Дэвшилтэт технологи, арга ажиллагааг нэвтрүүлэх
  • Хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх зэрэг оржээ.

Хууль, эрх зүйн орчинг сайжруулах чиглэлийн хүрээнд хоёр хуулийг шинээр боловсруулж, гурван хуульд шинэчилсэн найруулга хийж, дөрвөн хуульд нэмэлт өөрчлөлт зэрэг 10-аад хуульд өөрчлөлт оруулахаар тусгагджээ. Харин бүтэц, зохион байгуулалтын хувьд Монгол банкны шийдвэр нь хамтын байх тогтолцоог бүрдүүлж, мэргэжилтнүүд, Захирлуудын зөвлөл, Мөнгөний бодлогын хороо, Хяналтын шалгалтын хороо зэрэг хамтын бүтэц дээр тулгуурлах зарчмыг баримтлахаар болжээ. Үүнээс гадна төлбөр тооцооны газрыг өөрчилж, зээлийн мэдээллийн албыг шинээр байгуулсан байна.

Монгол банк дэвшилтэд технологи, арга ажиллагааг нэвтрүүлэх хүрээнд хэд хэдэн арга хэмжээ авчээ. Үүнд: цаасгүй технологид шилжүүлэх, их дүнтэй гүйлгээ дамжуулах RTGS системийн хоёр дахь хувилбарыг нэвтрүүлжээ. Хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх чиглэлд Олон Улсын Валютын сан, Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн банк болон БНСУ-ын төв банктай хамтран төсөл, хөтөлбөр, зээл тусламжийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж.

Онцлох нийтлэлүүд