Эдийн засаг
2014.05.20 07:05

Монгол банк 63 сая доллар нийлүүлэв

Монгол банк өнөөдөр хуваарь ёсоороо гадаад валютын дуудлага худалдаа зохион байгууллаа. Дуудлага худалдаагаар банкууд ам.доллар, юань худалдан авах санал ирүүлжээ.   Монгол банк 20 сая ам.долларыг 1820.15 төгрөгийн хаалтын ханшаар, 46.5 сая юанийг 292 төгрөгийн хаалтын ханшаар тус тус худалдаалсан байна. Мөн өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 63 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл байгуулах санал ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэн, гадаад валютын дотоодын захад 63 сая ам.доллар нийлүүлсэн байна.

Онцлох нийтлэлүүд