ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Нэг ангийнхан

Шинэ коронавирусийн тархалтаас урьдчилан сэргийлэх, хүн амын эрүүл мэндийг сахин хамгаалах зорилгоор өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Төв аймгийн Мөнгөнморьт сум, Хэнтий аймгийн Батширээт сумын удирдлагууд хуралдаж, Бурхан Халдун хайрхан, Ононгийн халуун рашааны чиглэлд явах тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хориглолоо. Уг шийдвэр өндөржүүлсэн бэлэн байдал цуцлагдах хүртэл үргэлжлэх аж. Төв аймгийн Мөнгөморьт суманд байрлах Цагаан арал болон Хориудын постод Хэнтийн Өмнөдэлгэр сумаас байгаль хамгаалагчдаар хүч нэмэгдүүлжээ.