ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Эдийн засаг
2014.05.20 08:05

Мөнгөний бодлогын зөвлөл эдийн засгийг эрчимжүүлэх чиглэлээр хуралдана

Мөнгөний бодлогын зөвлөл ээлжит хуралдаанаа энэ сарын 24-ний өдөр эхлүүлсэн ч эдийн засгийг идэвхижүүлэх чиглэлээр УИХ-аас тогтоол гаргасантай уялдан, макро эдийн засгийн төлөвт гарах өөрчлөлтүүдийг үнэлэх, мөнгөний үзүүлэлтийн тооцоог шинэчлэх шаардлага үүсч, түр хугацаагаар хуралдаанаа хойшлуулаад байгаа. УИХ-аас 2014 оны 5 дугаар сарын 08-ны өдөр 34 дүгээр тогтоол баталсны дагуу Эдийн засгийн идэвхжилийг нэмэгдүүлэх, санхүү эдийн засгийн эрсдлийг бууруулах хүрээнд Засгийн газар болон холбогдох байгууллагаас авах арга хэмжээний үр дүнд макро эдийн засагт энэ онд ямар өөрчлөлт гарах талаар шинэчилсэн тооцоог Мөнгөний бодлогын зөвлөлөөр хэлэлцэж, түүний үндсэн дээр бодлогын шийдвэр гаргах юм байна. Зөвлөл лхагва гаригаас үргэлжлүүлэн хуралдахаар болжээ.

Онцлох нийтлэлүүд