ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Нийгэм
2018.12.13 02:12

Нисэхийн сургалтын төв стандартын гэрчилгээ авлаа

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын Нисэхийн сургалтын төв Чанарын менежментийн тогтолцоог сайжруулан Олон улсын ISO 9001:2015/ MNS ISO 9001:2016 стандартад нийцүүлэн, магадлан аудит шалгалтад сайн үнэлгээ авсан.

Тиймээс энэ сарын 12-ны өдөр Стандарт, Хэмжил Зүйн Газраас Чанарын менежментийн тогтолцооны MNS ISO 9001:2016 стандартын гэрчилгээгээ авлаа.

Онцлох нийтлэлүүд