ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Эдийн засаг
2014.08.01 06:08

Оны сүүлээр инфляци бууна

Улсын хэмжээнд инфляци 14,6 хувьтай байгаа бол Улаанбаатар хотод  15,1 хувьтай байна. Монголбанкны мэргэжилтнүүдийн үзэж байгаагаар энэ оны сүүлч гэхэд инфляци 10 хувь руу дөхөж очих гэнэ. Учир нь өчигдөрөөс Монголбанк мөнгөний бодлогын хүүгээ 1,5 хувиар нэмж 12 хувь болгосон юм.  Энэ нь инфляцийг бууруулахын тулд авч байгаа нэг арга хэмжээ аж. Энэ оны эхний хагас жилийн статистикаас харахад иргэдийн хэрэглээний бүтцэд өөрчлөлт орж махнаас бусад хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийн үнийн өсөлт харьцангуй буурчээ. Харин хүнсний бус бараа, бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт давамгайлах хандлагатай байгаа юм. Нэмж дуулгахад өнгөрсөн оны жилийн эцсийн байдлаар инфляцийн түвшин улсын хэмжээнд 12.5 хувь, Улаанбаатарын хэмжээнд 12.3 хувьтай гарч байсан юм. 

Онцлох нийтлэлүүд