Нийгэм
2015.03.13 05:03

“Оюутан цэрэг” хөтөлбөр хоёр дах жилдээ хэрэгжинэ

Монголын оюутны холбооноос санаачилсан оюутан байх хугацаандаа цэргийн албыг дүйцүүлэн хаах боломжтой“Оюутан цэрэг” хөтөлбөр хоёр дах жилдээ хэрэгжинэ. Энэхүү төслийн зорилго Монгол улсын их дээд сургуульд суралцаж байгаа оюутан залуусыг суралцах хугацаанд нь цэргийн бэлтгэл сургалтад хамруулан цэргийн алба хаших, эрүүл чийрэг бие бялдар, сэтгэл зүйн болон цэргийн бэлтгэлтэй залуусын тоог нэмэгдүүлж, улс орныг батлан хамгаалах чадавхийг нэмэгдүүлэх зорилгоор батлагдан хэрэгждэг. “Оюутан цэрэг” хөтөлбөр 2014 оны гуравдугаар сарын 17-ны өдөр нээлтээ хийж, 2014 онд улсын болон хувийн42 их, дээд сургуулиудын 418 оюутан цэрэг хөтөлбөрт хамрагдсан байна. Энэ жилийн хувьд 1000 оюутан царгийг бэлтгэх зорилготой байгаа аж. Их, дээдсургуулийн нэгдүгээр курсын 18-25 настай оюутнууд, хоёрдугаар курсын 18 настай оюутнуудыг гуравдугаар сарын есний өдрөөс тухайн сургуулийн сургалтын албан дээр бүртгэж эхлээд байгаа юм байна.

Онцлох нийтлэлүүд