ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Нийгэм
2019.06.13 04:06

Улсын хэмжээнд 5 дугаар сард 196 ихэр хүүхэд мэндэлжээ


Үндэсний статистикийн хороо улсын хэмжээнд 2019 оны 5 дугаар сард шинээр мэндэлсэн 6742 хүүхдэд регистрийн дугаар олгожээ.

Нийт төрсөн хүүхдийн 3492 нь эрэгтэй, 3250 нь эмэгтэй, 196 нь ихэр, хүүхдийн дундаж жин 3400 грамм, дундаж өндөр 51 см байна.

Амаржсан эхчүүдийг насны бүлгээр харвал, 4.3 хувь нь 20 хүртэлх насны, 92.1 хувь нь 20-39 насны, 3.7 хувь нь 40-өөс дээш насныхан юм.

Амаржсан эхчүүдийн 2.1 хувь нь боловсролгүй, 5.2 хувь нь бага, 14.4 хувь нь суурь, 38.8 хувь нь бүрэн дунд, 4.8 хувь нь техникийн болон тусгай мэргэжлийн, 33.9 хувь нь дипломын болон бакалаврын, 0.8 хувь нь магистр, докто

Онцлох нийтлэлүүд