ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Нийгэм
2019.01.13 02:01

​Цэргийн үүрэгтний бүртгэл амралтын өдөр ч явагдаж байна


Цэргийн бүртгэлийг энэ сарын 21-ныг хүртэл явуулах тул уртасгасан цагаар ажиллаж бүртгэж байна. Хороодын Засаг даргын ажлын байранд ажлын өдрүүдэд 09:00-19:00 цагийн хооронд бүртгэж байгаа бол амралтын өдрүүдэд 10:00-18:00 цагийн хооронд явуулж байгаа юм.

Цэргийн бүртгэлд 65 нас хүртэл бэлтгэл офицер, 18-50 нас хүртэл цэргийн үүрэгтэн, цэрэгт бүртгэлтэй мэргэжил бүхий эмэгтэйчүүд 50 нас хүртэл хамрагдана.

Цэргийн албаны тухай хуульд, цэргийн бэлтгэл үүрэгтэн нь цэргийн үүрэгтний үнэмлэхтэй байна. Цэргийн бэлтгэл алба хаах насны иргэн жил бүр цэргийн бүртгэлд бүртгүүлж, цэргийн үүрэгтний үнэмлэхэд тэмдэглэл хийлгэнэ. Цэрэгт бүртгэлтэй мэргэжил эзэмшсэн эмэгтэйчүүд цэргийн бүртгэлд бүртгүүлнэ хэмээн заасан байдаг.

Онцлох нийтлэлүүд