ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Нийгэм
2018.12.06 05:12

Шүүхийн шинжилгээний практикт тулгамдаж буй онол, арга зүйн асуудлыг хэлэлцлээ

Хууль сахиулахын их сургууль,Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн хамтран “Шинжлэн магадлахуйн орчин үеийн асуудлууд-2018”олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион байгууллаа. Энэхүү хурлаар гадаад орны эрх зүйн орчин, шинжлэн магадлахуйн шинжлэх ухааны ололт амжилтыг нэвтрүүлэх, ХСИС-ийн Шинжлэн магадлахуйн институтын судалгааны арга зүйг боловсронгуй болгох чиглэлээр эрдэмтэн судлаачид илтгэл хэлэлцүүллээ. Уг хуралдХууль зүй, дотоод хэргийн яам, түүний харъяа агентлаг, байгууллага, их, дээд сургууль, эрдэм шинжилгээ, судалгааны хүрээлэн, төрийн бус байгууллагын эрдэмтэн, профессор, багш, судлаачид болонБНСУ-ын Үндэсний цагдаагийн их сургуулийн Цагдаагийн эрх зүйн тэнхимийн багш ЖонКюуРэ, БНСУ-ын Үндэсний цагдаагийн их сургуулийн ЭрхзүйнонолынтэнхимийнбагшЮүСинЖин, Жон Хеэ Рин зэрэг олон улсын эрдэмтэн, судлаачид оролцов.Аливаа хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад шинжээчийн дүгнэлт найдвартай, үнэн зөв байхын тулд шинжлэх ухаан, онол, технологийн ололт амжилтыг ашигладаг байх шаардлагатай. Ингэснээр хүний эрх бүрэн хангагдах шинжлэх ухааны үндэс болно хэмээн тухайн салбарын эрдэмтэн судлаачид үздэг. Тэр ч үүднээс энэхүү олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлаар Монгол Улсын шүүхийн шинжилгээний практикт тулгамдаж буй онол, арга зүйн асуудлыг хэлэлцэж, олон улсын шинжлэн магадлахуйн мэдлэгийг шинжилгээний практикт нэвтрүүлэх, бүтээгдэхүүн болгон хувиргах талаар эрдэмтэн судлаач, албан хаагчдын үзэл бодлыг сонсох, шинэ санаа, санаачлагыг шүүн хэлэлцэх, зөвлөмж, гарын авлага гаргахад чиглэсэн байна.

Онцлох нийтлэлүүд