Эдийн засаг
2015.09.28 10:09

Эдийн засгийн өсөлт гурван хувьд хүрнэ гэв

Азийн Хөгжлийн Банкнаас эдийн засгийн сэдвээр жил бүр нийтлэн гаргадаг “Азийн хөгжлийн төлөв” тайлан гарсан байна. Уг тайланд БНХАУ болон БНЭУ-ын эдийн засгийн өсөлт сул, томоохон аж үйлдвэржсэн орнуудын эдийн засгийн сэргэлт удаашралттай байгааг тэмдэглэжээ. Энэ нь хөгжиж буй орнуудын 2015 болон 2016 оны эдийн засгийн өсөлтийн төлвийг өмнөх таамаглалаас доошлуулахад нөлөөлсөн хэмээн тэд үзсэн байна.

Монгол Улсын ДНБ- ий өсөлт өмнөх онтой харьцуулахад оны эхний хагаст гурван хувь болж буурсан нь “Азийн хөгжлийн төлөв” тайлан дахь жилийн өсөлтийн таамаглал тооцоотой дүйцсэн. Оюу толгойн ил уурхайгаас олборлох зэсийн хүдэр, алт, мөн баяжмалын үйлдвэрлэл улам бүр өсч байгаа нь БНХАУ-ын эдийн засгийн өсөлтийн удаашралаас Монгол Улсад үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг зөөллөхийн зэрэгцээ үйлвэрлэлийн салбарын өсөлтийг өндөр хэвээр буюу 12.1 хувьд хадгалахад нөлөөлсөн байна.

Мөн энэ оны өсөлтийн таамаглалыг гантай жилийн ургацын алдагдлаас голлон шалтгаалж 2.3 хувь болгон буурууллаа. Оюу толгойн далд уурхайн бүтээн байгуулалт 2016 оны дунд үеэс эхлэх тул ирэх оны ДНБ-ий өсөлтийн хувь хэмжээ сэргэж гурван хувьд хүрнэ гэжээ.

Онцлох нийтлэлүүд