Эдийн засаг
2015.11.27 03:11

Энэ сард ХААБ-ийн арилжаа буурчээ

Энэ арваннэгдүгээр сард Хөдөө аж ахуйн биржид харьцангуй цөөн тооны арилжаа явагдсан байна. Тодруубал, өнөөдрийн байдлаар авч үзвэл найман удаа нийт 4.5 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийжээ. Энэ нь өнгөрсөн сарынхаас хоёр дахин бага байгаа юм. Өнгөрсөн аравдугаар сард Хөдөө аж ахуйн бирж дээр 9.1 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийгдэж байсан юм. Ийн арилжаа буурахад хэд хэдэн хүчин зүйл нөлөөлжээ. Арилжааны үнийн дүнгийн гол хэсгийг бүрдүүлдэг ноолуурын арилжаа арваннэгдүгээр сарын 4, 5, 24-ний өдөр хийгдсэн байна. Бусад өдөр гол төлөв ноосны арилжаа хийгджээ. Мөн биржээр арилжаалдаг бүтээгдэхүүний нэр төрөл харьцангуй цөөрч, ноос, ноолуурын арилжаа давамгайлах болжээ. Мөн Санхүүгийн зохицуулах хорооноос Хөдөө аж ахуйн байнгын гишүүн брокерийн 17 компани арилжаанд огт оролцохгүй байгааг анхааруулсан тогтоол гаргажээ. Энэ нь байнгын гишүүдийн талаас илүү нь арилжаанд огт оролцохгүй байгаа гэсэн үг юм.

Онцлох нийтлэлүүд