Эдийн засаг
2021.04.15 04:04

ҮСХ: Төлбөрийн тэнцэл хоёрдугаар сард 167.7 сая америк долларын ашигтай байв

Төлбөрийн тэнцлийн урсгал данс 2021 оны эхний 2 сарын урьдчилсан гүйцэтгэлээр 59.4 сая америк долларын алдагдалтай гарч, өмнөх оны мөн үеэс 306.0 (83.7 хувь) сая америк доллароор буурчээ. Тус бууралтад барааны худалдаа өмнөх оны мөн үеэс 368.4 сая америк доллароор өсөж, 272.5 сая америк долларын ашигтай гарсан нь голлон нөлөөлсөн байна. Харин урсгал дансны алдагдал 2021 оны 2 дугаар сард 28.8 сая америк доллар болж, өмнөх сараас 1.8 сая америк доллароор буурчээ.
Төлбөрийн тэнцэл 2020 оны эхний 2 сард 82.8 сая америк долларын алдагдалтай байсан бол 2021 оны эхний 2 сарын урьдчилсан гүйцэтгэлээр алдагдал өмнөх оны мөн үеэс 89.8 сая америк доллароор буурч, 7 сая америк долларын ашигтай байна.
Мөн төлбөрийн тэнцлийн ашиг 2021 оны 2 дугаар сард 167.7 сая америк доллар болж, өмнөх сараас 328.4 сая америк доллароор өсчээ.

Зургийн тодорхойлолт алга байна.

Онцлох нийтлэлүүд