ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Эдийн засаг
2020.06.08 03:06

21.6 сая төл бойжиж байна


2020 оны 6 дугаар сарын 4-ний өдрийн байдлаар төллөвөл зохих 29,2 сая толгой эх малын 79,3% буюу 22,5 сая эх мал төллөөд байна. Бод малын нийт хээлтэгчийн 58,4%, бог малын нийт хээлтэгчийн 81.0% нь тус тус төллөсөн. Өмнөговь, Дундговь аймгуудын хувьд эх малын сувайралт их байгаа тул мал төллөлт 46.2-59.3% явагдаж байна.

Улсын хэмжээнд нийт 22.6 сая төл хүлээн авч, үүний 97.0% буюу 21.6 сая төл бойжиж байна. Малын төрлөөр авч үзвэл 72.5 мянган ботго, 634.7 мянган унага, 1.08 сая тугал, 11.6 сая хурга, 9.2 сая ишиг улсын хэмжээнд бойжиж байна.

Онцлох нийтлэлүүд