Улаанбаатар

weather

Loading weather data...

6 сарын 16

Валютын ханш

value

эдийн-засаг

img

14 цагийн өмнө

news-img

Уул уурхай олборлолт 1.4 их наяд төгрөгөөр өсчээ DNN.mn

Аж үйлдвэрийн салбарын нийт үйлдвэрлэл 2024 оны эхний 5 сарын урьдчилсан гүйцэтгэлээр 12.6 их наяд төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 1.7 (15.9%) их наяд төгрөгөөр өслөө. Үүнд уул уурхай олборлолт 1.4 (18.1%) их наяд төгрөг, боловсруулах үйлдвэрлэл 246.5 (10.7%) тэрбум төгрөгөөр тус тус өссөн нь голлон нөлөөлжээ.

img

15 цагийн өмнө

news-img

Mөнгөний нийлүүлэлт 8.6 их наяд төгрөгөөр өсөв DNN.mn

Mөнгөний нийлүүлэлт (M2) 2024 оны 5 дугаар сарын эцэст урьдчилсан гүйцэтгэлээр 39.1 их наяд төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 8.6 (28.1%) их наяд төгрөгөөр өслөө. Үүнд төгрөгийн хадгаламж 4.9 (35.1%) их наяд төгрөгөөр, төгрөгийн харилцах 1.8 (25.9%) их наяд төгрөгөөр өссөн нь нөлөөлжээ.

img

16 цагийн өмнө

news-img

Улсын нэгдсэн төсвийн нийт орлого 12.7 их наяд төгрөгт хүрчээ DNN.mn

Улсын нэгдсэн төсвийн нийт орлого, тусламжийн хэмжээ 2024 оны эхний 5 сарын урьдчилсан гүйцэтгэлээр 12.7 их наяд төгрөгт хүрчээ. Өмнөх оны мөн үеэс 3.8 (42.1%) их наяд төгрөг, тэнцвэржүүлсэн орлого тусламжийн хэмжээ 12.1 их наяд төгрөгт хүрч, 3.6 (42.0%) их наяд төгрөгөөр тус тус өссөн байна.

Нийтлэл хараахан ороогүй байна.